Prowadzenie księgowości i doradztwo podatkowe

Oferujemy klientom kompleksową, kwalifikowaną pomoc oraz specjalistyczne doradztwo przy rozwiązywaniu ich problemów. Naszym celem jest znajdywać rozwiązania i określać dokładną specyfikację odpowiadającą intencjom klienta. Doradca podatkowy udziela pomocy prawnej oraz porad finansowych i ekonomicznych w sprawach podatków, składek, opłat i innych płatności jak i w sprawach, które z podatkami nie są bezpośrednio związane.

ADRIATOM s.r.o. zapewnia prowadzenie rachunkowości dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z aktualnymi przepisami.

w szczególności  chodzi o:

  • miesięczne prowadzenie rachunkowości i rozliczanie wynagrodzeń
  • księgowanie dostarczonych dokumentów, z możliwością natychmiastowej porady (księgowego, ekonomicznego, podatkowego lub legislatywnego charakteru) realizowaną osobiście, za pomocą mailu lub telefonu.
  • informowanie klienta o bieżących problemach dotyczących powierzonych ksiąg
  • kontrola podatkowa Państwa ksiąg (uznawanie wydatów za koszt podatkowy, oferta lepszych wariantów)
  • wypełnienie deklaracji podatkowychzwiązanych z działalnością gospodarczą klienta (podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportu)
  • niezależny audyt wewnętrzny państwa rachunkowości (wsteczna kontrola formalnych i rzeczowych wymogów rachunkowości)
  • reprezentowanie przed urzędami (ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, urzędy skarbowe) włączając kontrole podatkowe, składanie deklaracji na wymienionych urzędach
  • informowanie o aktualnych zmianach w legislatywie, ustawach o rachunkowości i podatkowych, czy też innych mogących zainteresowć klienta (np. dotacje, kredyty itp.)

Usługi doradcy podatkowego

Naszym zamiarem jest oferowanie kompleksowych usług podatkowych, księgowych i ekonomicznych skierowanych do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Kompleksowe podejście polega na zaoferowaniu całokształtu usług z dziedziny ekonomiki, rachunkowości, podatków pod nadzorem doradcy podatkowego. Naszym priorytetem jest troska o spółki, które mają siedzibę w naszych pomieszczeniach i spólki założone przez nas.