Vedení účetnictví a daňové poradenství

Klientům nabízíme komplexní kvalifikovanou pomoc a odborné poradenství při řešení jejich problémů. Našim cílem je nacházet řešení a určit přesnou specifikaci záměru klienta. Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ADRIATOM s.r.o. zajišťuje vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva dle platných zákonů. 

Jedná se zejména:

  • měsíční zpracování účetnictví a mezd
  • účtování dodaných dokladů, možnost okamžitého poradenství (účetního, ekonomického, daňového a legislativního charakteru) poskytované osobně, mailem nebo po telefonu.
  • informování klienta o účetní agendě
  • daňová kontrola Vašeho účetnictví (daňová uznatelnost nákladů, nabídka výhodnějších variant)
  • vyhotovování daňových přiznání souvisejících s podnikatelskou činností klienta (daň z nemovitostí, DPH, silniční daň)
  • nezávislý vnitřní audit vašeho účetnictví (zpětná kontrola formálních a věcných náležitostí účetnictví)
  • zastupování na úřadech (ZP, OSSZ, FÚ) včetně daňových kontrol, podávání přehledů a daňových přiznání jmenované úřady
  • informování o aktuálních změnách v legislativě, účetních a daňových zákonech či jiných ekonomických výhodách (např. dotace, úvěry apod.

Služby daňového poradce

Našim záměrem je poskytování komplexních daňových, účetních a ekonomických služeb se zaměřením na malé a středně velké podnikatelské subjekty. Komplexní přístup spočívá v poskytnutí všech služeb v oblasti ekonomiky, účetnictví, daní, pod dohledem daňového poradce. Naší prioritou je starost o společnosti, které mají v našich prostorech umístěno sídlo společnosti a o společnosti námi založené.