Wsparcie telefoniczne – Call centrum

Call centrum ułatwia komunikację z klientem za pośrednictwem linii  asystenckiej klienta. Z klientem nietylko telefonujemy,  alezałatwiamy pisemną komunikację w formie elektronicznej, zabezpieczamy  wsparcie techniczne poprzez przeszkolonego przez Państwa w danej problematyce technika . Oprócz linii telefonicznych do komunikacji używamy e-mail lub wiadomości SMS. Klientów informujemy zarówno o nowych jak i użytkowanych produktach.

 1. Przyjmujemy i przekazujemy zamówienia przez dany e-shop
 2. Załatwiamy reklamacje, odstąpienia od umów kupna – sprzedaży
 3. Reagujemy na komentarze na heureka,cz, zbozi.cz, google.com, facebook
 4. Oferujemy wsparcie techniczne
 5. Dostarczamy informacje o danym produkcie (towarze)
 6. Dostarczamy informacje o danym zamówieniu
 7. Informujemy klientów o statusie odesłanego zamówienia
 8. Dostarczamy informacje o płatnościach i terminach dostawy
 9. Reagujemy na postulaty klienta
 10. Planujemy transport
 11. Realizujemy korekty lub zmiany zamówień
 12. Tłumaczenia komunikacji
 13. Kompletna komunikacja z klientami
 14. Zabezpieczenie dodatkowych usług (pisma urzędowe, powtórne doręczenia)
 15. Administrowanie recenzjami – odpowiedzi